Bij KEFTEC Luchttechniek is een goede service belangrijk. Daarom besteden wij daar veel aandacht aan. Voor elke installatie vinden wij het belangrijk dat de klant altijd bij ons terecht kan voor vragen of problemen. Het is van belang dat de productie door kan gaan, zodat er geen geld verloren gaat, vandaar dat wij een 24-uurs service aan ons onderhoudscontract hebben gekoppeld.

Voor alle klanten, of het nou om één verkocht product gaat of een complete installatie, maken wij een een onderhoudscontract. Aan de hand van dit contract wordt bepaalt of u het noodzakelijk vindt om dit contract af te sluiten.

Zorgdragen voor aspecten van beheer, zowel op het gebied van installaties, besturingen en infrastructuur zouden de serviceovereenkomst moeten vastleggen in de vorm van een onderhoudscontract. Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van plotseling optredende problemen, maar zeker ook om het pro-actief beheren (controleren en signaleren) van de situatie bij de klant. Deze vorm van serviceverlening kan op locatie of mogelijk op afstand worden verleend.

De klant bepaalt zelf welke vorm voor de onderneming de meest geschikte is. In overleg tussen klant en leverancier wordt bepaald welk niveau van dienstverlening voor de diverse aspecten van uw installatie gewenst is.

Op basis daarvan wordt een Service Level Agreement opgesteld waarin helder, overzichtelijk en meetbaar wordt gedefinieerd en welke afspraken ten aanzien van de dienstverlening zijn gemaakt. Periodiek ontvangt de afnemer van de leverancier een rapportage over de uitvoering van de Service Level Agreement, zodat hij inzicht krijgt in de verrichte werkzaamheden

Veroudering van de installatie:

De ontwikkelingen binnen de installatiewereld volgen elkaar snel op. Na de mechanisatie en besturing deed mechatronica zijn intrede, hetgeen leidde tot steeds slimmer installaties. Omdat deze ontwikkelingen niet betekenen dat alle “oude” technologie bij het straatvuil wordt gezet, is de beheersing er niet gemakkelijker op geworden. Oude en nieuwe techniek worden met elkaar geïntegreerd, wat inhoudt dat laag op laag wordt gebouwd.

Tegenwoordig hebben we te maken met een veelheid aan machines en installaties, die vaak op complexe wijze aan elkaar gekoppeld zijn. Hoewel een dergelijk geïntegreerd systeem een groot aantal voordelen kent, is het opstellen van een goede een lastig karwei. Hierbij moeten lange ketens van procesonderdelen, waaruit het totale systeem bestaat, onder de loep genomen worden.