Goede lasrookafzuiging belangrijk voor de gezondheid!

Het inademen van te hoge concentraties lasrook kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. De deeltjes van de lasrook blijven in de longen achter en richten daar schade aan. De lasrookafzuiging van KEFTEC Luchttechniek laat lassers en hun collega’s gerustgesteld ademhalen zonder zorgen over hun eigen gezondheid of die van de collega’s.


Wat is lasrook?                                                                                                                                            Lasrookafzuiging

Lasrook is een verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en aanverwante processen zoals slijpen, gutsen, schuren, thermisch snijden. Meer dan 90% ervan ontstaat door verdamping van stoffen afkomstig van toevoegmateriaal. Behalve van de concentratie en samenstelling van de verontreinigde lucht is de schadelijkheid ook afhankelijk van de deeltjesgrootte, de blootstellingsduur en de gevoeligheid van de lasser.

Wettelijke bepalingen voor blootstelling aan lasrook

Om gezondheidsrisico’s te beperken is een grens gesteld aan de hoeveelheid luchtverontreiniging op de werkplek. De overheid hanteert hiertoe het begrip Maximaal Aanvaarde Concentratie. Dit is de concentratie van een stof of gas in de lucht op de werkplek die over een zeer lange periode normaal gesproken de gezondheid van de werknemer niet benadeelt. Daarnaast zijn er, voor stoffen met een snel optredende giftige werking plafondwaarden vastgesteld die in geen geval overschreden mogen worden. De huidige grenswaarde van lasrook is 3,5 mg/m3. Per 1 januari 2010 zal deze verlaagd worden naar 1 mg/m3. Om de risico’s van blootstelling aan lasrook te beperken is door de overheid de praktijkrichtlijn opgesteld. Voor hulp en advies bij het bepalen van de risico’s van lasrook kunt u terecht bij KEFTEC Luchttechniek.

Een schonere werkomgeving en minder ziekteverzuim

Als lasrook effectief wordt afgevangen, kan worden voorkomen dat vervuilde lucht zich door het pand verspreid. Machines, gereedschap, producten, kantoren en kantines blijven schoner, omdat er geen stof en rook meer neerdaalt en doordat er minder lasrook in de werkomgeving bevindt zal dit ervoor zorgen dat het ziekteverzuim en gezondheidsklachten bij de medewerkers verminderen.

Welke mogelijkheden zijn er voor lasrookafzuiging?

Lasrookafzuiging is het meest effectief om de risico’s te beperken. Er zijn twee verschillende methoden van lasrookafzuiging:

  1. Bronafzuiging; zowel via stationaire afzuigunits als mobiele afzuigunits.
  2. Ruimtelijke afzuiging; opmengsysteem, push-pull en verticaal verdringingsysteem

Lasrookafzuiging d.m.v bronafzuiging

Bronafzuiging geeft de beste bescherming van de medewerkers. Er is sprake van directe lasrookafzuiging doordat de lasrook direct wordt afgezogen voordat deze zich kan verspreiden. Een goed functionerende en goed gebruikte bronafzuiging kan vrijwel alle lasrook direct afzuigen. Hiervoor is bovendien relatief weinig afzuigcapaciteit nodig. Dit is vanuit het oogpunt van energieverbruik en investering een verstandige keuze.

Lasrookafzuiging d.m.v. push-pull

Bij ruimtelijke lasrookafzuiging middels een Push-Pull systeem wordt er over de gehele lengte van het lasgebied een inblaaskanaal met inblaasroosters gemonteerd en hier tegenover een retourkanaal met afzuigroosters. De lasrookdeken die op hoogte ontstaat wordt naar de andere zijde gestuwd waar deze wordt afgezogen. De afgezogen lasrook wordt naar een centraal opgestelde filterkast gebracht waar deze gefilterd wordt. De schone lucht uit de filterkast wordt terug in de ruimte gebracht. Ter ondersteuning van het push-pull systeem worden er ook wel eens dakventilatoren toegepast.

Lasrookafzuiging d.m.v. verticale verdringing

Bij verticale verdinging wordt er schone (gefilterde) lucht laag in het werkgebied geblazen door middel van inblaasroosters. Hierdoor wordt de lasrookconcentratie omhoog geduwd en door de retourleiding naar het centraal filtersysteem gebracht, zodat het gefilterd kan worden. Door deze techniek zal de leefzone bestaan uit schone lucht.

Welke oplossing is het beste voor uw bedrijf

Veel verschillende factoren bepalen wat de beste installatie is voor lasrookafzuiging is in een specifieke situatie. Het lasproces, de grootte van de werkstukken, de gebruikte materialen zijn een paar van deze factoren, maar ook uw wensen en uw budget zijn van belang.

Bij KEFTEC Luchttechniek staan wij u graag terzijde bij het realiseren van een juiste oplossing.

Neem gerust contact op via het contactformulier, bel ons 084-86 86 824 of stuur een e-mail naar info@keftec.nl